I.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РИБНИ РЕСТОРАНТИ НЕМО

1. РИБНИ РЕСТОРАНТИ НЕМО се задължава да полага дължимата грижа за
предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите. 
Ние обещаваме, че ще бъдем пред Вашата врата с поръчката Ви в рамките на срока, който е обявен, когато сте заявявали Вашата поръчка. 
НИЕ, се ангажираме да доставим поръчката Ви до 90 мин.
При висока натовареност, водеща до временно затруднение за РИБНИ РЕСТОРАНТИ НЕМО да спази посоченото време за доставка в района, където се намира адреса за доставка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, РИБНИ РЕСТОРАНТИ НЕМО има право да откаже приемането на поръчката, като уведомява своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ, че поръчката му не може да бъде приета.
РИБНИ РЕСТОРАНТИ НЕМО си запазва правото да променя районите на доставка и/или техните граници по своя преценка.
1.1. Условия за доставка 
РИБНИ РЕСТОРАНТИ НЕМО изпълняваме доставки САМО В ГР.ВАРНА

Цена за доставка :                                      

5.00лв. – Център,кв.Левски,жк.Бриз,Св.Никола,Чайка,Победа ,.кв.Трошево,Младост,Възраждане Зап.пром.зона,Горна и Долна Трака

7.00 лв. – кв.Св.Константин и Елена,Аспарухово Галата

10.00 лв. – Златни Пясъци ,Ален Мак

.
1.2.Минимална стойност на поръчката е 20 лв.без цената за доставка.
Цените на всички продукти са в български лева .
Към всяко отделно ястие се заплаща опаковка с цена 0.60 ст като получавате безплатен прибор.

II.ПРАВО НА ОТКАЗ и РЕКЛАМАЦИИ

1. Съгласно чл 50 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемане на стоките.
В конкретния случай, обаче, РИБНИ РЕСТОРАНТИ НЕМО гарантира, вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти по Вашата поръчка в рамките на 2 (два) часа, считано от момента на поръчката. С оглед на това РИБНИ РЕСТОРАНТИ НЕМО препоръчва да консумирате доставените Ви продукти в рамките на посочения по-горе срок. След този срок РИБНИ РЕСТОРАНТИ НЕМО не носи отговорност за вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти.

2. Потребителят има право: да предяви рекламация, в рамките на 60 минути, считано от часа на получаване на доставката на поръчаните храни , в случай че Поръчката не е пълна или в случай че доставените Продукти не съответстват на направената Поръчка. Ако рекламацията е направена след този срок РИБНИ РЕСТОРАНТИ НЕМО не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации. В рамките на този срок и при същите условия Потребителят може да  направи рекламация по някои от следните начини:

(1) на място в търговския обект , от който е получил готовата Поръчка,

(2) чрез обаждане
по телефона в заведението посочен в сайта ни.
За Ресторант Немо Морска гара 0888 033150
За Рибарница Немо 0878 626 036.

При предявяване на основателна рекламация РИБНИ РЕСТОРАНТИ НЕМО предлага следните възможности за разрешаване на установения проблем – замяна на Продукта с нов или ваучер за отстъпка при следваща Поръчка,ако поръчката е платена онлайн или връщане на платената сума в брой. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 7 работни дни. Във всички случаи на неточно изпълнение на Вашата поръчка, с изключение на тези свързани с недоставен артикул/продукт, Вашата рекламация ще бъде призната за основателна, само ако представите на доставчика продукта, от който сте останали недоволни, в количество, не по-малко от две трети от доставеното. От друга страна, ако клиентът  е изхвърлил поръчката или върне по-малко от две трети от предоставеното му количество, РИБНИ РЕСТОРАНТИ НЕМО не поема отговорност за компенсация.
  4. Промяна или анулиране на Поръчка след нейното изпращане не може да бъде направена.

III ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Цените на Продуктите са посочени в менюто, обявено в Сайта/Мобилното приложение. РИБНИ РЕСТОРАНТИ НЕМО има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление да променя цените на предлаганите Продукти .

Потребителят може да заплати цената на Продуктите по направена Поръчка по един от следните начини:
2,1. Плащане при доставка (наложен платеж) – заплащането се осъществява в момента на доставката , когато доставчик посети посочения от Потребителя адрес за доставка в Поръчката и предаде Поръчката на Потребителя. В момента на доставката Потребителят се задължава да заплати на доставчика, извършващ доставката, пълната стойност на цената на Продуктите ,  като в замяна получава касова бележка;
2,2. Плащане при получаване на място в търговски обект на РИБНИ РЕСТОРАНТИ НЕМО – в момента на получаване на изпълнената Поръчка от търговския обект, Потребителят заплаща на касата пълната стойност на цената на Поръчката, като в замяна получава касова бележка.
2,3. Онлайн плащане – опцията е достъпна само за Поръчки през Сайта Nemo.BG
Тя предоставя възможност на Потребителя да направи плащане чрез кредитна/ дебитна карта в момента на подаване на Поръчката онлайн, а касова бележка се получава заедно с доставката. РИБНИ РЕСТОРАНТИ НЕМО  не начислява такса за плащане с банкова карта. Такси могат да бъдат начислени от доставчика на платежната услуга и/или от банката, издател на картата.

В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 7 работни дни.